ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) လူငယ္ညီလာခံအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမ ၃၀ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္စဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)၊

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဝင္လူငယ္ဦးေရ ၁,၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ေလ့လာသူ လူငယ္ဦးေရ ၁၅၀ခန္႔တက္ေရာက္သည့္ ညီလာခံသို႔ ပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌးက လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ညီလာခံက်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ေပးအပ္သြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္းေဌးက အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

USDP အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တရားမွ်တမႈမရွိဟုဆိုကာ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ရွိေနသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္၊ မၿပိဳင္ စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။