လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကို တင္ေျမွာက္ #မဇၩိမ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္အတြက္ လက္ရွိ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမွာက္လိုက္သည္။ အလားတူ ဒုကၠ႒အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကိုလည္း တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)