ရခုိင္ရုိးရာ နပန္း 'Kyon'

၄၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၅  ရက္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ Kyon နပန္းပြဲမွာ ရခိုင္နပန္းသမားႏွစ္ဦး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေနၾကစဥ္။ က်င္ပြဲလို႔ လူသိမ်ားၾကတဲ့ Kyon နပန္းပြဲကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ရိုးရာ အားကစားနည္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကနဲ႔ တုိက္ခုိက္မႈတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ Kyon ဆိုတာကေတာ့ Kyar-Yon ကေန ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (Kyar ဆိုတာကေတာ့ က်ား ျဖစ္ၿပီး Yon ဆိုတာကေတာ့ လ်င္ျမန္ေသာလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္)။ အျပည့္အစံုဆိုရင္ေတာ့ လ်င္ျမန္ေသာ က်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း အားကစားနည္းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ၿပိဳင္ဘက္ကုိ ေျမႀကီးေပၚ အား၊ နည္းစနစ္တို႔ သံုးၿပီး လွဲခ်ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိရပါဘူး။ (ဓာတ္ပုံ - ညႊန္႔ဝင္း/အီးပီေအ-အီးအက္ဖ္အီး)