ၿဗိတိသွ်နွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာစစ္မ်ားအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား

ၿဗိတိသွ်နွင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာစစ္မ်ားအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းနားရွိ စစ္သခ်ၤ ိဳင္းတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သံရံုးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပံု-သူရ/မဇၥ်ိမ