အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္သည့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေရႊဂုံတုိင္ရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့စဥ္။

ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ