ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္သတင္းစာကုိ အစုိးရ ပိတ္သိမ္း

ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္သတင္းစာ (Cambodia Daily) ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္ထားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ေနာက္ အဆုိပါသတင္းစာကုိ ကေမၻာဒီးယားအစုိးရက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္က ပိတ္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အျမင္အေရးအသားႏွင့္ သတင္းေတြကုိ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေဝလည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္သတင္းစာဟာ အခြန္ေငြ ေဒၚလ ၈ သန္း ေပးေဆာင္စရာရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယားေန႔စဥ္သတင္းစာဟာ ၎ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးထြက္စာေဆာင္ကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။  (ဓာတ္ပုံ - Kith Serey/အီးပီေအ)