အေမရိကန္မွာ ၉၉ ႏွစ္အတြင္း ပထမအဆုံး ေနအျပည့္ၾကတ္မႈ

အေမရိကားတိုက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၉၉ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ေနအျပည့္ၾကတ္မႈကို အေနာက္ဘက္ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ကေန အေ႐ွ႕ဘက္ ေတာင္ကာ႐ုိလုိင္းနားျပည္နယ္အထိ ေနၾကတ္မႈကုိ ျမင္ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ေနအျပည့္ၾကတ္မႈကုိ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႔ရတာျဖစ္ၿပီး ေနအျပည့္ၾကတ္မႈကုိ ၉၉ ႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လည္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကေန ျမင္ေတြ႔ရမယ့္ ေနၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္ဟာ ၂ မိနစ္နဲ႔ ၄၃ စကၠန္႔အထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း နာဆာအဖြဲ႔အရ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္၊ ဝုိင္ယုိမိန္ျပည္နယ္၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ နယူးေယာက္ရွိ တုိင္းမ္စကြဲယား၊ ဆစ္စတာစ္ေအာ္ရီဂြန္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာရွိ ယာဘီဂတ္တုိ႔မွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အဆုိပါေနအျပည့္ၾကတ္မႈ ပုံေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ ၁၄ ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ ၁၂ သန္း ေနအျပည့္ၾကတ္မႈကို ျမင္ရႏုိင္ၿပီး က်န္ေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အစိတ္တစ္ပိုင္း လၾကတ္မႈကို ျမင္ေတြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ နကၡတၱေဗဒအဖြဲ႔ႀကီးက ေျပာသည္။

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)