ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ BMW 5 Series ကားေမာ္ဒယ္သစ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ BMW 5 Series ကားေမာ္ဒယ္သစ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေမလ ၆ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ျပည္လမ္းရွိ BMW ကားအေရာင္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ