ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား (ဘီလူးကြၽန္း) ဖြင့္လွစ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား (ဘီလူးကြၽန္း) ဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၉ရက္ နံနက္က္ ၈ နာရီခန္႕က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးမွ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံတုိ႔၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု- သူရ/မဇၩိမ)