သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ေတြ႕

 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ အာရွဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဥကၠဌ Mr.Takehiko Nakao အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက လာေရာက္ေတြ႔ဆုံစဥ္။
ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ဇင္ေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခုိင္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန သံတမန္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကုိကုိႏုိင္ သမၼတ႐ုံးခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေက်ာ္ေအာင္ တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ)