တူရကီ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရခုိင္သုိ႔ သြားေရာက္

တူရကီ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ မာလက္ကာဘူတိုုဂလူဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ၊ ေအာင္မဂၤလာရွိ မူစလင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

(ဓာတ္ပုံ - ညႊန္႔ဝင္း၊ အီးပီေအ)