မႏၱေလးျမဳိ႕၊ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ား

မႏၱေလးျမဳိ႕၊ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ေနၾကသည္ကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊နံနက္ပိုင္းကေတြ႔ရစဥ္။

(ဓာတ္ပုံ၊ေအာင္ကိုဦး၊မဇၩိမ)