ဇြန္ ၁၁ရက္ နံနက္ ၆နာရီတြင္ ထြက္ရွိမည့္ ၁၀တန္းေအာင္စာရင္း ၁၀ရက္ ညပိုင္း၌ ႀကိဳတင္ပ်ံ႔ႏွံ႔ေန

ဇြန္ ၁၁ရက္ နံနက္ ၆နာရီတြင္ ထြက္ရွိမည့္ ၁၀တန္းေအာင္စာရင္း ၁၀ရက္ ညပိုင္း၌ ႀကိဳတင္ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးေအာင္ခ်က္မွာ ၂၉.၉၂%သာရွိသည္။(ဓာတ္ပုံ-သူရ၊ မဇၩိမ)