ဇွန် ၁၁ရက် နံနက် ၆နာရီတွင် ထွက်ရှိမည့် ၁၀တန်းအောင်စာရင်း ၁၀ရက် ညပိုင်း၌ ကြိုတင်ပျံ့နှံ့နေ

ဇွန် ၁၁ရက် နံနက် ၆နာရီတွင် ထွက်ရှိမည့် ၁၀တန်းအောင်စာရင်း ၁၀ရက် ညပိုင်း၌ ကြိုတင်ပျံ့နှံ့နေပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအောင်ချက်မှာ ၂၉.၉၂%သာရှိသည်။(ဓာတ်ပုံ-သူရ၊ မဇ္ဈိမ)