ဇွန် ၁ ရက်နေ့တွင်၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် စာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်

ဇွန် ၁ ရက်နေ့တွင်၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် စာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်။
ဓာတ်ပုံ-သူရ/မဇ္ဈိမ