ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၇၁ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ Suu’s Solo Photo Show

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြန္လ၁၉ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳကာ Suu’s Solo Photo Showကို ေမလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဘဘဦးတင္ဦးမွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ ျပီး ရရွိလာေသာအျမတ္မ်ားကို ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားသို႔ စက္ေရတြင္းလွဴဒါန္းမည္။ အဆိုပါ ဓါတ္ပံုျပပြဲကို ေမလ ၁၃ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နဝေဒးလမ္း Think Art Gallery တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု- ဂ်ာဆုိင္းပန္၊မဇၩိမ)