ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး STEPHANE DION၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဧၿပီလ ၇ရက္ ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယန္ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပံု-သက္ကို၊မဇၩိမ)စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ ကေနဒါေဒၚလာ ၄၄သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄သန္းခန္႔) ကေနဒါက ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။