ေနမ၀င္ဆည္းဆာ အႏုပညာပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၅ ။           ။ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္ စသည့္ အႏုပညာရပ္၀န္းအသီးသီးမွ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႏုပညာဆည္းဆာရိပ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျပဳလုပ္ေသာ ေနမဝင္ဆည္းဆာ အႏုပညာပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမ်ဳိးသားက ဇာတ္ရံုတြင္ မတ္လ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအႏုပညာပြဲေတာ္မွ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအားလံုးကို အႏုပညာဆည္းဆာရိပ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ လွဴဒါန္းအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ (ဓါတ္ပံု - ၿဖိဳးသီဟ မဇၥ်ိမ)