သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ဟီလာရီ ကလင္တန္ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားတြင္ ႏုိင္ၿပီ

ေတာင္ကယ္႐ုိလိုင္းနားဒီမိုကရတ္တစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္က ျပိဳင္ဖက္ ဘာႏိုင္ဆန္ဒါးအား မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု- ERIK S. LESSER/EPA)