စရီဝီးရမားကာလီအမၼာန္ေက်ာင္း မီးနင္းပြဲေတာ္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဟိႏၵိဴဘာသာ၊ စရီဝီးရမားကာလီအမၼာန္ေက်ာင္း မီးနင္းပြဲေတာ္အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္ ေတြ႕ျမင္ရပုံ။ (ဓာတ္ပံု- စည္သူေမာင္ေမာင္၊မဇၩိမ)