အေတြးအျမင္

အခုဆိုရင္ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ လူငယ္ေတြ စာေရးၿပီး ေျပာၾကႏႈတ္ဆက္ၾကတဲ့အခါ ဗန္းစကားလံုးေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳလာၾကတာ ဘယ္ေခတ္နဲ႔မွမတူေအာင္ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္