အေတြးအျမင္

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အြန္လိုင္းမီဒီယာ စတင္အသံုးျပဳလာတာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစာေရးထံုးနဲ႔အညီမဟုတ္တဲ့ အေျပာင္အပ်က္သေဘာေရးတဲ့ ေရးနည္းေရးဟန္ေတြ ေပၚလာတာ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။...

Subscribe to အေတြးအျမင္