One Championship

အေတြးအျမင္

1 week 2 days ago
1 Hit

မႏၲေလးျမိဳ႕သာယာ စည္ပင္ လွပဖို႔ဆိုတာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ လက္ထဲမွာပါ။ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးလွပလာရုံနဲ႔မျပီးေသးပါဘူး။အဓိက ျမိဳ႕ကို ဝန္းရံထားတဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြလည္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာဖို႔လိုပါတယ္...

Subscribe to အေတြးအျမင္