လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

လူငယ္ဆိုတာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ေျပာရရင္ ပင္လယ္ထဲရြက္လႊင့္ဖို႔အေကာင္းဆံုး ေလွငယ္ကေလးတစ္စင္းပါပဲ။ လူငယ္ေတြ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရြက္လႊင့္ၾကေစခ်င္တယ္။ လူေတြအေၾကာင္း ေတာေတာင္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္ေတြအေၾကာင္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံေတြ...

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္