ေဆာင္းပါး

1 day 23 hours ago
734 Hits

"ၾကားစခန္းဆိုတာကေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ေနရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လအနည္းငယ္ ေနရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔အိမ္ေတြေဆာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြကလည္း မေဆာက္ရေသး ဘူး၊ ဒီကာလက ဒီအတိုင္းပဲ ရိွ...

Subscribe to ေဆာင္းပါး