ေဆာင္းပါး

"ခ်မ္‌း‌ေအးသာယာက အကုန္‌‌ေနတယ္‌။ ဗုဒၶဘာသာ‌ေရာ၊ မူစလင္‌‌ေရာ အကုန္‌ျပန္‌‌ေနတယ္‌။ အရင္‌ပံုမွန္‌အတိုင္‌းပဲ‌ေပါ့။ သူတို႔လည္‌း သူတို႔အပိုင္‌းမွာ သူတို႔‌ေျပာတယ္‌။ ကြ်န္ေတာ္‌တို႔လည္‌း ကြ်န္ေတာ္‌တိုု႔ ပတ္‌...

Subscribe to ေဆာင္းပါး