ေဆာင္းပါး

1 week 6 days ago
4,478 Hits

ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမအနီးတစ္၀ိုုက္ေဒသေတြကထြက္တဲ့ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုုး အရည္အေသြးျမင့္ေက်ာက္စိမ္းေတြကိုု တရုတ္ႏိုင္ငံထဲမွာ သိုုေလွာင္ထားတဲ့ ပမာဏကိုု...

Subscribe to ေဆာင္းပါး