ေဆာင္းပါး

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္မွအျပန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးသို႔ ေခတၱခဏ၀င္မည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ ထိုေန႔က ရြာမွ ကၽြန္ေတာ္ အေစာႀကီးထြက္လာခဲ့သည္။

Subscribe to ေဆာင္းပါး