သတင္း

12 hours 27 min ago
4,555 Hits

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္က ေရဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားအျပင္ အင္းဝေရွးေဟာင္းေဒသ၏ ၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ေရဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သဲအိတ္ပိုခ်၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္...

Subscribe to သတင္း