သတင္း

1 hour 5 min ago
593 Hits

“ဒီ (NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္)အဖြဲ႕အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစိုးရပိုင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္းနဲ႕ သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Subscribe to သတင္း