သတင္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၁၈ ။          ။ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသနတ္သမားၾကည္လင္း အမႈတြဲမွ ေအာင္ဝင္းေဇာ္အား လက္နက္မႈမွ...

Subscribe to သတင္း