သတင္း

ဧၿပီလ ၁၂ ရက္တြင္ သမီးျဖစ္သူမွာ အိမ္ျပန္မလာသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူမွာ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၎၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သူထံ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပန္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ လိုက္လံစံုစမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်...

Subscribe to သတင္း