သတင္း

"ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရတဲ႔သူႏွစ္ဦးကို ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ပန္းလိႈင္ေဆး႐ုံကို ပို႔ထားပါတယ္ အခု သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ က ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္"ဟု ရိုးမဘဏ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ မေမဦးက ေျပာသည္။

Subscribe to သတင္း