သတင္း

7 hours 37 min ago
2,953 Hits

“ သူေဌးကုုိယ္တိုုင္ CI စာအုုပ္ လိုုက္လုုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အခက္အခဲမရွိပါဘူး”ဟုု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေသာ မေကသီထြန္းက ေျပာသည္။

Subscribe to သတင္း