သတင္း

1 hour 35 min ago
1 Hit

“ ႏိုင္ငံကို လာတဲ့ဧည့္သည္ေတြ အာဆီယံအစည္းအေ၀းရွိလို႔ လာတာမ်ဳိးတို႔၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ အာဆီယံပြဲတို႔ လိုမွာ သံုးတဲ့ ဧည့္ကားလို႔ ေခၚတဲ့ကားေတြ ပါ၀င္မယ္။

Subscribe to သတင္း