သတင္း

18 min 8 sec ago
90 Hits

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တရားစြဲတင္တဲ့ကိစၥလုပ္တုန္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ တရားစြဲတင္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။ အျမန္ဆံုးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿပီးၿပီ ဆုိတာနဲ႔ သတင္းထုတ္ျ...

Subscribe to သတင္း