သတင္း

8 hours 56 min ago
2,858 Hits

" ကၽြန္မတို႔ ေတာင္သူဘဝက ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခုဆို ေက်းရြာမီးလင္းဖို႔ အခက္အခဲ ရေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အခုလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာ " ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Subscribe to သတင္း