သတင္း

13 hours 5 min ago
587 Hits

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေစဖို႕ေရးဆြဲေနတဲ႔ ဥပေဒကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွာတင္ လပိုင္းအတြင္း တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to သတင္း