သတင္း

6 min 12 sec ago
37 Hits

၃ လေက်ာ္အၾကာ ၊ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ယင္းသို႔ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း