သတင္း

1 hour 41 min ago
4,331 Hits

ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကေရြးခ်ယ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရိွေရးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း၏ လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Grab အဖြဲ႕၀င္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

Subscribe to သတင္း