သတင္း

11 hours 51 min ago
941 Hits

အဆိုပါ(ဧရာမင္းစပါး)မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစလင္းျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးမွဴးဦးျမင့္လင္းက ေက်းရြာတာဝန္ခံ ေတာင္သူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခ့ဲသည္။

Subscribe to သတင္း