သတင္း

20 min 23 sec ago
91 Hits

ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ မ်ား ထြက္ေပၚလာရာ အဆိုပါအမႈတြင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ား ပါ၊ မပါ စစ္ေဆးရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ...

Subscribe to သတင္း