Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

သတင္း

သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ေန႔မွစတင္လက္ခံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁၂ဝ ရွိသည့္အနက္  ၃၁ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စ တင္ကာ သင္ၾကားေပးေနၿပီ...

Subscribe to သတင္း