သတင္း

1 hour 16 min ago
723 Hits

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း