သတင္း

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းမင္းက”ဦးထုပ္မေဆာင္း စည္းကမ္းမဲ႔ ေမာင္းတာကို ဖမ္းသင္႔ပါတယ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး၊ အေရးယူဖို႔ေတာ႔ လိုပါတယ္၊

Subscribe to သတင္း