သတင္း

22 min 59 sec ago
681 Hits

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာသံရံုး သံအမတ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္း အပါအဝင္ ၅ ဦးတုိ႔ ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုု၍ အယူခံ တင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ   ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍...

Subscribe to သတင္း