သတင္း

3 hours 19 min ago
2,463 Hits

" ကၽြန္မတို႔ ေတာင္သူဘဝက ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခုဆို ေက်းရြာမီးလင္းဖို႔ အခက္အခဲ ရေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အခုလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာ " ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Subscribe to သတင္း