နည္းပညာ

2 weeks 5 days ago
59,428 Hits

“မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာ ပါ၀ါနိမ့္တဲ့ ကရိယာေတြသာျဖစ္ၾကျပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုင္တဲ့ထူးျခားခ်က္မ်ား မပါရွိၾကပါ” ဟု ဦးထြန္းလြင္က သူ႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာထားသည္။

Subscribe to နည္းပညာ