ေဒသႏၱရ

4 months 3 weeks ago
10,843 Hits

“ေအာင္လအန္ဆန္ ရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳဆုကေန စစ္ေရွာင္ IDP ေတြကုိ လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္”ဟု KBC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ခလမ္ဆမ္ဆြန္က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

Subscribe to ေဒသႏၱရ