ေဒသႏၱရ

4 weeks 9 hours ago
5,731 Hits

“ေအာင္လအန္ဆန္ ရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳဆုကေန စစ္ေရွာင္ IDP ေတြကုိ လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္”ဟု KBC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ခလမ္ဆမ္ဆြန္က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

Subscribe to ေဒသႏၱရ