ႏိုင္ငံေရး

3 days 12 hours ago
4,307 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇူလိုင္ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မနက္ျဖန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး