ျပည္တြင္း

52 min 44 sec ago
337 Hits

" HIV / AIDSေရာဂါနဲ႔ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ရမဲ့နည္းလမ္းေတြကို လူငယ္ေတြ အမ်ားစုကမသိၾကဘူး။

Subscribe to ျပည္တြင္း