ျပည္တြင္း

39 min 55 sec ago
274 Hits

“ အကုန္လံုးပဲဗ်။ အဲ႔ဒါၾကာင့္ ရရွိတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြကို ရသေလာက္စစ္ထား ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးက တစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး MOU ထဲက ပံုစံအတိုင္းျပန္ပို႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္” 

Subscribe to ျပည္တြင္း