ျပည္တြင္း

20 min 1 sec ago
388 Hits

၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဧၿပီလအထိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ၁.၂၄သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဧၿပီလအထိ ၁.၂၂သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္ ကာလတူနွင့္ နႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁ရာခိုင္နႈန္းနီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားေၾ...

Subscribe to ျပည္တြင္း