ျပည္တြင္း

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ေဒါ့ဆူရီမုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕၌ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၇၉၇၃)ဦး ေနအိမ္မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ႔ရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း