ျပည္တြင္း

26 min 56 sec ago
535 Hits

“ စုစုေပါင္း ၅ ေနရာမွာ မၿပီးေသးဘူးဗ်တိုင္းေနဆဲပဲရွိေသးတယ္။ အေျဖကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္မွ ထြက္လိမ့္မယ္ဗ်” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း