ျပည္တြင္း

1 min 19 sec ago
18 Hits

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ တစ္ရက္လွ်င္ အတြင္းလူနာ၊ ျပင္ပလူနာစုစုေပါင္း လူဦးေရ ေထာင္ခ်ီၿပီး ေဆးကုသမႈေပးေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကုတင္(၁၀၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ကစၿ...

Subscribe to ျပည္တြင္း