ျပည္တြင္း

45 min 29 sec ago
561 Hits

'' မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွရွိတဲ့ ေစ်းအားလံုးကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ဖို႕ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နဲ႕ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ)...

Subscribe to ျပည္တြင္း