Shop.com.mm

ျပည္တြင္း

ပန္းခ်ီျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ထိ ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ပန္းခ်ီဆရာ ၁ဝဝ ေက်ာ္၏ လက္ရာမ်ိဳးစံု ပန္းခ်ီကား ၈ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ပန္းပု႐ုပ္တု ၂ဝ ေက်ာ္ကို...

Subscribe to ျပည္တြင္း