ျပည္တြင္း

ဖာကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ မိုးသည္ထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဥရုေခ်ာင္းေရလ်ံကာ ေရႀကီးေရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ျဖစ္ပြားမႈသည္ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း