ျပည္တြင္း

11 hours 39 min ago
662 Hits

ႏွစ္ပိႆာ၀ယ္လွ်င္ တစ္ပိႆာလက္ေဆာင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္လည္း အဆိုပါပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း